OLIP1020 Educational Perspectives in Physical Education (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • Lapsen ja nuoren sosioemotionaalinen kasvu ja kehitys
 • Vuorovaikutustaidot ja vuorovaikutusosaaminen
 • Arviointi kasvatuksen näkökulmasta
 • Ryhmäilmiöt liikunnanopetuksessa
 • Terveysosaaminen, terveyden lukutaito 

Learning outcomes

 • osaa suunnitella toteuttaa ja arvioida liikuntakasvatusta sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökulman kautta
 • ymmärtää sosioemotionaalisen kehityksen merkitykset liikkumisessa ja hyvinvoinnissa
 • ymmärtää ryhmäilmiöiden haasteita liikunnanopetuksessa
 • osaa kehittää omaa ja toisten vuorovaikutusosaamista
 • tunnistaa hyvinvointioppimisen didaktiset erityispiirteet

Description of prerequisites

Opiskelija voi suorittaa opintojakson, jos on tullut valituksi erillisessä haussa. Opintojakso on osa Liikuntakasvatuksen perusopintokokonaisuutta. 

Study materials

Erikseen sovittava oppimateriaali

Literature

 • Paakkari, Leena (2012) Widening horizons. A phenomenographic study of student teachers' conceptions of health education and its' s teaching and learning.; ISBN 978-951-39-4651-7

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching