OKLV221 Interactional competence in the educational field 2 (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kasvatusalan asiantuntijaksi kehittymisen jäsentäminen ja reflektointi

Vuorovaikutusosaaminen asiantuntijuuden jakamisessa


Opettajan ydinosaamisalueista painottuvat

- vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen

- pedagoginen osaaminen

- yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen

- eettinen osaaminenLearning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa eritellä opettajaksi kehittymisen prosessia
- ymmärtää, että asiantuntijuus on yhdessä rakennettua ja jaettua, osallistumista tietämystä rakentaviin ja sitä luoviin verkostoihin
- osaa keskustella kasvatusalan asiantuntijuudesta ja osaa vuorovaikutuksessa jakaa käsityksiä oman alansa asiantuntijuudesta
- kykenee tarkentamaan ja syventämään omaa ja kollektiivista asiantuntijaidentiteettiään opettajana

Study materials

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Itsenäisen oppimistehtävän tekeminen hyväksytysti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching