OKLV211 Interactional competence in the educational field 1 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Vuorovaikutusosaamisen erittely

Kasvatusalan konteksteissa esiintyvien vuorovaikutus- ja ryhmäilmiöiden havainnointi, tutkiminen ja reflektointi sekä niistä keskusteleminen ja kirjoittaminen


Opettajan ydinosaamisalueista painottuvat

- vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen

- tieteellinen osaaminen

- yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen

- hyvinvointia vahvistava osaaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen kasvatusalan opiskelussa ja asiantuntijatehtävissä
- osaa analysoida omaa vuorovaikutusosaamistaan sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä ja muotoja koulutus- ja akateemisissa yhteisöissä
- on omaksunut tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, joita hän pystyy hyödyntämään ja kehittämään yliopisto-opinnoissaan

Study materials

Cantell, H. & Kallioniemi, A. (toim.) 2016. Kansankynttilä keinulaudalla. Miten tulevaisuudessa opitaan ja opetetaan?; ISBN: 978-952-451-705-8242


Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A., 2017, Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen.; ISBN: 978-952-495-441-9

Kostiainen, E. & Pöysä-Tarhonen, J. 2019. Meaningful Learning in Teacher Education, Characteristics of. In Peters, M. (Ed.) Encyclopedia of Teacher Education. Singapore: Springer

Lisäksi opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali

Literature

  • Cantell, H. & Kallioniemi, A. (toim.) 2016. Kansankynttilä keinulaudalla. Miten tulevaisuudessa opitaan ja opetetaan?; ISBN: 978-952-451-705-8242
  • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A., 2017, Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen.; ISBN: 978-952-495-441-9
  • Kostiainen, E. & Pöysä-Tarhonen, J. 2019. Meaningful Learning in Teacher Education, Characteristics of. In Peters, M. (Ed.) Encyclopedia of Teacher Education. Singapore: Springer

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching