OKLS4030 Master's Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Syventävien opintojen tutkielma 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • toteuttaa tieteellisen tutkielman kasvatustieteiden alueeseen kuuluvasta aiheesta
  • hyödyntää tieteelliseen ajattelun taitoja tutkimuksen tekemisessä
  • noudattaa tutkielman toteutuksessa tutkimuseettisiä ja tieteellisen viestinnän periaatteita. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Määritellään tiedekuntaneuvoston hyväksymissä arvosanakohtaisissa arviointiperusteissa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (30 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching