OKLS1219 Advanced phenomenon-based studies 1: Individual, group phenomena and learning (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Valinnainen ilmiö liittyen opintojakson teemaan (Yksilö, ryhmäilmiöt ja oppiminen).

Opettajan ydinosaamisalueista painottuvat 1. Eettinen osaaminen, 2. Tieteellinen osaaminen, 3. Vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen, 5. Pedagoginen osaaminen ja 6. Hyvinvointia vahvistava osaaminen tarkasteltavaksi valitun ilmiön mukaan

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • integroida kokemuksiaan ja käsityksiään opetuksen ja kasvatuksen yksilö- ja ryhmätason ilmiöiden tutkimiseen
  • tarkastella valitsemaansa ilmiötä ja jäsentää sitä teoreettisten käsitteiden avulla
  • tarkastella kriittisesti omaa oppimisprosessiaan

Additional information

1) luennot ja oppimistehtävä TAI 2) kirjatentti

Description of prerequisites

Kasvatustieteen aineopinnot

Study materials

Valinnainen tentittävä kirjallisuus. Oppimistehtävän kirjallisuus valitun ilmiön mukaan. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luennot ja pienryhmätyöskentely valinnaisen ilmiön pohjalta.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti valinnaisen ilmiön mukaan.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching