MUTY1101 Advanced Professional Expertise in the Field of Literature (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla tutustutaan kirjallisuuden alan työn ja rahoituksen muotoihin ja toimijoihin luentojen, yhteistyötahojen esittelyiden sekä lyhyen työssäoppimisen kautta. Lisäksi kurssilla harjoitellaan apurahojen hakemista sekä projektisuunnitelman tekoa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa kuvata kirjallisuuden alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista
  • hahmottaa oman alansa työn muotoja ja organisointitapoja sekä toimijoita
  • tuntee kulttuurialan rahoituskentän
  • tuntee oman alansa työtä tukevia rakenteita
  • osaa laatia osaa apurahahakemuksen ja projektisuunnitelman
  • hahmottaa maisterintutkinnon tuottaman osaamisensa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, tehtävien suorittaminen sekä apurahahakemuksen ja projektisuunnitelman laatiminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching