MATY1100 Complex numbers for high school students (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Lukiolaisten korkeakouluviikolle suunnattu opintojakso (Kompleksiluvut)

Description

Kompleksilukujen määritelmä, laskutoimitukset ja niiden geometrinen tulkinta, sekä kompleksilukujen sovelluksista.

Learning outcomes

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija

  • tuntee kompleksilukujen määritelmän, peruslaskutoimitukset ja näiden geometriset tulkinnat, sekä osaa hyödyntää kompleksilukuja polynomiyhtälöiden ratkaisemisessa
  • on tutustunut kompleksilukujen sovelluksiin
  • on tutustunut matematiikan opiskeluun yliopistotasolla


Additional information

Opintojakso sopii vain lukiolaisten korkeakouluviikon opiskelijoille.

Description of prerequisites

Lukion pitkän matematiikan moduulit MAY1 ja MAA2-MAA5.

Study materials

TIM-materiaali

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen korkeakouluviikon aikana.
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus on hyväksytty, kun opiskelija on osallistunut kaikkiin kurssin tapahtumiin tai korvannut poissaolonsa vastuuopettajan kanssa sovitulla tavalla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching