MATY1050 Ohjelmoinnin matematiikkaa (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan ohjelmoinnin kannalta tärkeisiin matematiikan osa-alueisiin: logiikkaan, joukko-oppiin, funktioihin ja lukujärjestelmiin sekä opetellaan matemaattista ajattelua ja päättelyä. Opintojakso sopii johdatukseksi tietotekniikan opiskelussa tarvittavaan yliopistomatematiikkaan.

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on opettaa matemaattista ajattelua ja matemaattisen notaation ymmärtämistä ohjelmoinnin näkökulmasta. Matemaattista ajattelua tarvitaan ohjelmistojen toteuttamisessa kaikilla tasoilla systeemisuunnittelusta ohjelmien pienten osien koodaamiseen ja ohjelmien testaamiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa logiikan ja joukko-opin perusteet
  • osaa tehdä yksinkertaisia päättelyitä
  • osaa lukea matemaattista tekstiä
  • tuntee funktion käsitteen ja perusominaisuuksia
  • osaa laskea eri lukujärjestelmissä

Additional information

Avoin yliopisto järjestää opetuksen

Description of prerequisites

Lukion matematiikan kurssi MAA11 Lukuteoria ja todistaminen on suositeltava mutta ei pakollinen.

Study materials

Materiaali Moodle-sivulla.

Lisäksi suositeltavaa lukemista ovat esimerkiksi:

  • Lehman, E., Leighton, F. T., ja Meyer, A. R.: Mathematics for Computer Science, (vuoden 2017 painos tai verkkoversio)
  • Rosen, K. H.: Discrete Mathematics and Its Applications, 7.painos, McGraw-Hill Education, 2011
  • Saarimäki, M. Diskreettiä ja äärellistä matematiikkaa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto (vuoden 1997, 2000 tai 2007 painos tai verkkoversio)

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson arviointi tapahtuu opintojakson päätteeksi pidettävän verkkotentin avulla. Tenttiin saa hyvityspisteitä opintojakson aikana tehdyistä harjoitustehtävistä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching