MATY1005 Getting ready for university mathematics (1–2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Matematiikan opiskeluun yliopistossa valmentava kertauskurssi. Suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina.

Description

Kurssilla kerrataan lukion pitkän/lyhyen matematiikan valikoituja sisältöjä ja tutustutaan yliopistomatematiikassa vastaan tuleviin aiheisiin ja tapaan ajatella.

Learning outcomes

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
  • on palauttanut mieleensä lukion pitkän/lyhyen matematiikan keskeisiä sisältöjä
  • on parantanut valmiuksiaan osallistua ensimmäisille yliopistomatematiikan kursseille
  • on parantanut valmiuksiaan suorittaa valinta matematiikan opintojen aloitusvaihtoehtojen välillä

Additional information

Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina.

Description of prerequisites

Lukion matematiikan pitkä tai lyhyt oppimäärä

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina.
Evaluation criteria:
Kurssi suoritetaan läpäisemällä verkkoympäristössä suoritettavat loppukokeet. Kunkin kokeen suorittamista edeltää pakollinen harjoitteluvaihe. Tarkemmat tiedot opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Verkkokurssi.

Study materials:

Lukion oppimateriaali. Verkkokurssiin linkitetty teoriakertaus.

Teaching