LYTS1007 Changing Relations of Public, Private and Civic Sectors in the Production of Local Sport Services (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään paikallisen tason julkisen, yksityisen ja vapaaehtoissektorin uusiin kumppanuuksiin liikuntapaikkojen ja liikuntapalvelujen tuottamisessa hybridisaatio- käsitteen kautta. Opiskelijat tutkivat erilaisten liikuntapaikkojen ja -palvelujen monimuotoisia toteuttamistapoja perehtymällä kirjallisuuteen, hankkeista tuotettuun kirjalliseen materiaaliin, haastattelemalla eri sektoreiden toimijoita sekä tuottamalla raportin havaitsemistaan liikuntapaikkojen ja -palveluiden uusimuotoisista tapojen toimintaa liittyvistä seikoista.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (12 tuntia) ja tiedonhankintatehtävän purkuseminaari (4 tuntia) sekä liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkojen muutokseen liittyvä tiedonhankinta- ja raportointitehtävä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- kykenee kuvaamaan ja analysoimaan liikuntapaikkojen ja -palvelujen toimijasuhteissa tapahtuneita muutoksia hybridisaatio-käsitteen avulla 

- omaa valmiudet hyödyntää liikunnan yhteiskunnallista tietoa sekä tiedonhankintamenetelmiä toimijasuhteiden muutosten määrittelyssä 

- pystyy tuottamaan ryhmässä kirjallisen suunnitelman, esittelemään sen suullisesti sekä antamaan kriittistä vertaispalautetta muiden tekemistä raporteista

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (12 tuntia) ja tiedonhankintatehtävän purkuseminaariin (4 tuntia).

Teaching

x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkojen muutokseen liittyvä tiedonhankinta- ja raportointitehtävä.

Teaching