LYTP1003 Basics of Sport Sociology (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla valaistaan liikuntasosiologiaa urheilun, liikunnan ja ruumiillisuuden tulkitsijana. Sosiologiseen tiedetraditioon kytkeytyen luodaan perustaa tulkita muuttuvaa ja nykyistä liikuntakulttuuria. Liikuntasosiologia kiinnitetään sosialisaatioon, väestömuutoksiin, sosiaaliseen kontrolliin ja kulttuurin muutokseen sekä jälkiteollisen yhteiskunnan erityispiirteisiin.

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luentotentti. Kirjatentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä samalla lukukaudella kuin opetus toteutetaan.

Arviointi

Opintojakson arvosana muodostuu luentotentistä (50 %) ja kirjatentistä (50 %).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- pystyy käsitteellistämään liikunnan ja urheilun perusilmiöitä
- tuntee liikuntasosiologian tehtävät liikuntakulttuurin jäsentäjänä
- ymmärtää liikuntasosiologian aseman osana liikunta- ja yhteiskuntatieteiden kokonaiskenttää
- on tutustunut sosiologian ja liikuntasosiologian keskeisiin teoreetikkoihin
- kykenee työelämässä tuomaan esiin liikuntasosiologisen perusnäkemyksen
- pystyy yhdistämään sosiologista ajattelua muuhun liikuntatutkimukseen

Study materials

Tentitään toinen alla olevista teoksista: 

Giulianotti, R. 2016. Sport, a Critical Sociology. Fully revised 2nd edition. Cambridge/Malden, MA: Polity Press. (248 s); ISBN: 978-0-7456-6992-2, 978-0-7456-6993-9

TAI

Itkonen, H. 2021. Liikkumisen sosiologia. Vastapaino. Tampere. (240 s.)

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjatentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä samalla lukukaudella kuin opetus toteutetaan.

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luentotentti.

Teaching