LYTP005 Orientation to Sport Sociology Research (6 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan liikuntasosiologisiin tutkimuksiin. Opiskelijat laativat tarkastelemistaan liikuntasosiologian väitöskirjoista esityksen ja kirjallisen oppimistehtävän, joissa arvioidaan tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, tehtäviä, metodologisia ratkaisuja, tuloksia ja rakennetta. Opiskelijoita kannustetaan tutkimusraporttien kriittiseen arviointiin.

Suoritustavat

Luentoja 24 tuntia. Luennoilla 90 % läsnäolovaatimus (18/20t). 0–1 poissaoloa = ok, 2–3 poissaoloa = korvaustehtävä/korvaustehtäviä, enemmän kuin kolme poissaoloa = hylätty. Kirjallisen oppimistehtävän laatiminen ja esittäminen annettujen ohjeiden mukaan. Tentti.

Arviointi

Opintojakson arvosana muodostuu luentojen ja oppimistehtävän suorittamisesta (50 %) ja tentistä (50 %).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- Tunnistaa liikuntasosiologisen tutkimuksen aihealueita.

- Ymmärtää liikuntasosiologisen tutkimusraportoinnin muodot, rakenteet ja vaatimukset.

- Kykenee kategorisoimaan ja analysoimaan erilaisia liikuntasosiologisen tiederaportoinnin muotoja.

- On saanut esiintymiskokemusta ja valmiuksia pienryhmässä toimimiseen.

Study materials

Kirjallisuus koostuu opiskelijoiden tarkasteluun valitsemista liikuntasosiologisista väitöstutkimuksista. Valinnat suoritetaan kurssin alussa esiteltävältä listalta. Tenttimateriaali muodostuu valituista tutkimuksista laadituista esityksistä ja oppimistehtävistä sekä kurssinpitäjän luentomateriaaleista.

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Luentoja 24 tuntia. Luennoilla 90 % läsnäolovaatimus (18/20t). 0–1 poissaoloa = ok, 2–3 poissaoloa = korvaustehtävä/korvaustehtäviä, enemmän kuin kolme poissaoloa = hylätty. Kirjallisen oppimistehtävän laatiminen ja esittäminen annettujen ohjeiden mukaan.

Teaching

x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching