LUMO1010 Inquiry-based learning and teaching of mathematics and science (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

  • Opettajan ydinosaamisalueet: Pedagoginen osaaminen, tieteellinen osaaminen sekä vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen.

  • Tutkimuksellisen luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Opetuksen sopeuttaminen oppilaiden ikään ja taitoihin. Tutkimukselliseen luonnontieteiden ja matematiikan oppimiseen ja opettamiseen sekä opettaja-oppilasvuorovaikutukseen liittyviin tutkimusartikkeleihin tutustuminen.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija:

  • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia ja eri-ikäisille sopivia matematiikkaan ja luonnontieteisiin liittyviä tutkimuksellisia oppimistilanteita
  • Tuntee ja osaa soveltaa erilaisia keinoja motivoida oppilaita opiskelemaan matematiikkaa ja luonnontieteitä
  • Osaa eritellä erilaisia opettaja-oppilasvuorovaikutuksen muotoja oppimisen tukemiseksi ja tarkastella niiden seurauksia.

Additional information

Tämä opintojakso on tarkoitettu vain LuMO-aineenopettajaopiskelijoille sekä LuMO-kotiryhmässä opiskelleille luokanopettajaopiskelijoille.

Description of prerequisites

Suoritettuina ja parhaillaan käynnissä olevina:

  • POMM1063 Matematiikan pedagogiikka
  • POMM1093 Ympäristö- ja tiedekasvatus

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson opetuksen alkaessa

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen opintojakson opetukseen ja tapaamisiin sekä vaadittavien tehtävien tekeminen.
Evaluation criteria:
Arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson opetuksen alkaessa.
Time of teaching:
Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching