LTKY008 Lecture Pass in the Field of Sport and Health Sciences (1–4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Content

Students may choose various lectures, seminars, conferences of their interest on diverse topics and they will need to write a lecture diary reflecting the topics covered during the lectures and deepening them through reading related literature.

Completion methods

Following lectures, seminars, congresses etc. (to be agreed beforehand with the coordinator of the studies) and writing a lecture diary. More information can be obtained from teachers.

Assessment details

100% lecture diary

Learning outcomes

On successful completion of this course, student is able to
- critically evaluate specific topics and areas in sport and health sciences

Additional information

1 ECTS = 5 lectures

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Study methods:

Luentopäiväkirja: Kirjoita jokaisesta luennosta 1-2 s. kuvaus, jossa esität luennon järjestäjätahon, luennoitsijan ja kohderyhmän sekä lyhyen yhteenvedon keskeisestä sisällöstä. Kommentoi, analysoi tai tulkitse joitakin luennoijan esittämiä teemoja tai pohdi niitä kriittisesti suhteessa aikaisemmin oppimaasi tai muuhun aikaisempaan tietoon. Arvioi myös luennon merkitystä omalle opiskelullesi ja osaamisellesi.

LIIKUNNAN YHTEISKUNTATIETEIDEN valinnaiseen kokonaisuuteen (sivuainekokonaisuuteen) on mahdollista suorittaa enintään 2 op luentopassilla. Luentojen on oltava liikunnan yhteiskuntatieteiden aihealueeseen sopivia tai opiskelijan yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa laajentavia. Luentopäiväkirjat palautetaan koulutussuunnittelija Minna Kettuselle, minna.m.kettunen@jyu.fi.
TERVEYSTIETEISSÄ kurssi on enintään 2 op. Terveystieteiden opiskelijoiden luentopäiväkirjat tarkistaa Hops-ohjaaja (lisätietoja koulutussuunnittelija Tommi Tuikkaselta toanpetu@jyu.fi).
MUISSA OPPIAINEISSA kurssin voi suorittaa 1-4 op laajuisena ja luentopäiväkirjat palautetaan koulutussuunnittelijalle.

Teaching