LTKP1000 Functional Anatomy (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssi perehdyttää tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan, liikkeen syntyyn ja voimantuoton perusteisiin.

Description

Sisältö

 • Anatominen terminologia

 • Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja perustoiminta: Yleinen luuoppi, niveloppi ja lihasoppi kehon osittain: kallo, selkäranka, rintakehä, hartiarengas, yläraaja, lantio, alaraaja.

 • Hermolihasjärjestelmän kinesiologia: Keskus- ja ääreishermoston rakenne, lihasten rakenne, lihasten aktivointi- ja supistusmekanismit, hermolihasliitos ja lihasten perifeerinen hermotus sekä liikemekaniikan ja voimantuoton perusteet

 • Biomekaniikka: Lihastyötavat, Tasapainon säätely ja siihen vaikuttavat tekijät, kävelyn ja muiden perusliikkeiden arviointi

Suoritustavat

Luennot 35 t

Harjoitukset 10 t

Itseopiskelu 55 t

Arviointiperusteet

Luentotentit 50% + 50%

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee keskeisen tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan liittyvän terminologian

 • osaa kuvailla liikkumiseen keskeisesti liittyvien lihasten ja nivelten rakenteen ja toiminnan

 • osaa palpoimalla tunnistaa kehon tärkeimmät anatomiset rakenteet

 • osaa nimetä tavallisimmissa liikkeissä toimivat lihakset ja ymmärtää erilaisten lihastyötapojen roolin liikkeiden eri vaiheissa

 • osaa nimetä hermolihasjärjestelmän perusrakenteet ja toiminnan

 • kuvailla lihaksen aktivointi- ja supistumismekanismit

 • selittää voimantuottoon vaikuttavia lihasmekaanisia ja hermostollisia tekijöitä

 • hallitsee tasapainon säätelyyn liittyvät mekanismit

Additional information

Syksyn kurssi 1-2 periodi

Study materials

Oheiskirjallisuus

Kurssilla jaettava tai ilmoitettava materiaali.

Literature

 • Platzer, W. 2014. Color Atlas of Human Anatomy Locomotor System, Vol. 1. 7th edition. Stuttgart, Germany: Georg Thieme Verlag (ss. 2, 8-33, 36-173, 186-267 ja 276-295) (264 s.) Kauranen, Nurkka 2010. Biomekaniikkaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille (kpl 3-4, s. 55-253).
 • Natunen, P. Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia (Osat 1 & 2). Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014.
 • Tukimateriaali: Visible Body, Muscle Premium & muut nettipohjaiset anatomian opiskelumateriaalit (www. getbodysmart.com ym.).

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching