LPEV1001 Wellness coaching (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan lähtökohdat
Psyykkiset taidot
Psykologisen joustavuuden malli
Hyvinvointikäyttäytymisanalyysit
Ohjausprosessin eteneminen
Muutosohjaajan/valmentajan etiikka
Pysyvän muutoksen tukeminen

Suoritustavat

Seminaarit ja harjoitukset 32 t. Osallistuminen kaikkiin tapaamisiin, harjoitustehtävien tekeminen ja kurssitehtävien suorittaminen.

Learning outcomes

Tukea terveys- ja hyvinvointialalla toimivan ammattilaisen kasvua ja kehittymistä ihmisen hyvinvointiin liittyvän käyttäytymisen muutoksen tukemisessa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Omaa tiedot ja taidot arvo- ja hyväksyntäpohjaisesta lähestymistavasta ja psykologisen joustavuuden mallista. 

• Osaa ohjata käyttäytymisen muutosta tukevia, arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan sisältyviä taitoja. 

• Osaa tukea ihmisiä yksilöllisesti hyvinvointikäyttäytymisen muutoksessa
• Ymmärtää muutosvalmennukseen liittyvän etiikan ja oman ammattinsa 
rajat, vastuut ja velvollisuudet.

Study materials

Kangasniemi, A. 2017. Tavoitteesta tavaksi: Tietoisesti kohti terveyttä ja hyvinvointia. Kirjapaja. ISBN: 9789522886477

Kangasniemi, A. & Kauravaara, K. 2016. Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. 2. Painos. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy. Vantaa. ISBN:9789526848808.

Hayes, S. C. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Kangasniemi, A.M. Lappalainen, R., Kankaanpää, A. Tolvanen A. & Tammelin, T. (2015). Towards a physically more active lifestyle based on one ́s own values: the results of a randomized controlled trial among physically inactive adults. BMC Public Health, 15:260. DOI: 10.1186/s12889-015-1604-x

Kangasniemi, A. (2015). The mindfulness, acceptance and commitment approach to encouraging a physically more active lifestyle. LIKES - Research Center for Sport and Health Sciences 2015. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja, ISSN 0357-2498; 305.

Lappalainen, R. (2010). Painon ja mielen psykologiaa: Hyväksymis- ja omistautumisterapia & kognitiivinen käyttäytymisterapia painonhallinnassa : ohjaajan opas. Tampere: Suomen käyttäytymistieteellinen tutkimuslaitos.

Puolakanaho, A. (2016). Mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaisen (MIHA) ohjelman vaikuttavuus työuupumusoireiden lievittäjänä: Tutkimusyhteenveto Muupu-hankkeesta. University of Jyväskylä.

Tutkimuksia aiheesta: https://contextualscience.org/state_of_the_act_evidence

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching