LPES1015 Advanced Course in Winter Sports (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Eri hiihtolajien yhteneväisyyksien soveltaminen.
Alppi- ja maastohiihdon soveltaminen tukea tarvitsevalle oppilaalle.
Leirikoulumaisen opintomatkan järjestäminen.


Suoritustavat

Luennot 8 tuntia
Alppihiihto ja telemark 4 tuntia (JKL) + 14 tuntia (Vuokatti)
Maastohiihto 4 tuntia (JKL) + 12 tuntia (Vuokatti)
Soveltava alppihiihto 3 tuntia
Soveltava maastohiihto 3 tuntia
Itsenäinen työskentely

Toteutetaan hiihtokeskuksessa. Harjoituksiin ja luentoihin aktiivinen osallistuminen. Kirjallinen työ.

Kurssilta tulee opiskelijalle kustannuksia.


Arviointiperusteet

Tiedot, taidot ja kirjallinen työ 60%, aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, hiihtomatkan suunnitteluun ja toteutukseen 40%.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää eri hiihtolajien yhteneväisyyksiä ja osaa käyttää sitä opetuksessaan.
  • osaa soveltaa alppi- ja maastohiihtoa tukea tarvitseville oppilaille.
  • osaa analysoida omaa suoritusta videolta sekä tunnistaa suorituksen ydinkohtia.
  • ymmärtää käytännön järjestelyjen merkityksen osana opettajan työtä ja leirikoulun onnistumista.
  • osaa toimia ja edistää yhteisöllisyyttä leirikoulumaisessa oppimisympäristössä.

Additional information

Ajoitus: 4. vuosi kevätlukukausi

Description of prerequisites

LPEP005 Liikuntadidaktiikan peruskurssi1 sekä LPEA003 Liikuntadidaktiikan jatkokurssi 1 maastohiihdon ja laskettelun osalta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching