LPEP005 Basic Sport Didactics 1 (8–9 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • Havaitsemiseen, liikkumiseen ja oppimiseen liittyvät mekanismit ja liikuntamuotojen keskeiset käsitteet.

 • Liikkuminen erilaisissa oppimisympäristöissä monipuolisia opetusmenetelmiä hyödyntäen ja vuorovaikutustaitoja kehittäen.

 • Liikkumisen perustaidot ja niiden oppimiseen sisältyvät kehittelyt eri ympäristöissä teknologiaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen.

 • Turvallisuuteen liittyvät erityispiirteet eri oppimisympäristöissä. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa keskeisimpiä liikuntataitoja ja ymmärtää omien taitojen merkityksen opetustilanteissa.

 • tunnistaa eri oppimisympäristöjen ja liikuntamuotojen erityispiirteitä, yhtäläisyyksiä sekä eroja.

 • ymmärtää itsensä ja muut yksilöllisinä oppijoina erilaisissa oppimisympäristöissä.

 • osaa havainnoida oppimisen kannalta oleellisia asioita eri liikuntataidoissa ja pystyy kehittämään taitojaan.

 • ymmärtää sekä tiedollisesti että kehollisesti, miten ihmisen anatomia, fysiologia ja biomekaniikka tulee huomioida terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä.

 • ymmärtää miten kognitiiviset toiminnot ilmenevät erilaisissa liikuntamuodoissa.

 • osaa ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja tukea toiminnallaan ryhmässä oppimista ja ryhmän hyvinvointia.

 • ymmärtää liikunnanopetuksen kasvatuksellisia näkökulmia työskentelytaitojen osalta (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet).

Additional information

Ajoitus: 1. vuosi kevätlukukausi

Description of prerequisites

LPEP004 Liikkumisen havainnoinnin kurssi

Recommended prerequisites

Study materials

Pedanet -oppimisympäristö sekä siellä annettu oheislukemisto

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus., ss. 276–366 (90 s.).

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Luentoja ja ohjattuja harjoituksia yhteensä 159 tuntia:
Yhteinen luento 4 tuntia
Talviliikunta: hiihto, laskettelu, lautailu, luistelu 48 tuntia
Palloilu: sisä- ja ulkopelit 29 tuntia
Kuntoliikunta: kuntosali, aerobic 18 tuntia
Rytmi- ja ilmaisuliikunta: rytmiikka, voimistelu 32 tuntia
Luontoliikunta: suunnistus ja retki 28 tuntia

Itsenäinen työskentely

Teaching

x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching