LPEA039 Sport and Physical Activity Didactics 1 (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Liikuntadidaktiikan käsitteet
Liikunnan ja urheilun opetusmenetelmät
Liikunnan opetuksen tavoitteet ja tuntisuunnitelma
Opetusmenetelmäteoriat
Erilaiset opetustyylit
Instruktio, havainnointi, seuranta, arviointi ja palaute
Erilaiset oppimisympäristöt
Organisointi
Eriyttäminen ja integraatio
Eri liikuntamuotojen erityispiirteet ja niiden väliset yhteydet

Suoritustavat

Luennot 4 tuntia
Harjoitukset ja ryhmätyöskentely 34 tuntia
Itsenäinen työskentely 70 tuntia

Luennoille, ryhmänohjaukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn osallistuminen, asiantuntijuuden jakaminen, opetuskokeilut, lukupiirit ja oppimispäiväkirja.

Arviointiperusteet

Annettujen tehtävien tekeminen 100 %.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa opetusmenetelmän merkityksen oppimisessa
- osaa laatia tavoitteen suuntaisen ohjauksen/opetuksen suunnitelman
- osaa soveltaa erilaisia opetusmenetelmiä eri liikuntamuotojen opetuksessa
- on syventänyt osaamistaan eri liikuntalajien oppimisesta ja opettamisesta sekä kehittää liikuntadidaktisia käytäntöjään

Additional information

Ajoitus: 1. vuosi

Study materials

Lukupiirin kirjallisuuslista

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching