LOIM1030 Interaction, Co-operation and Developing Operational Culture in Multilingual Environments of Early Childhood Education (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

dialoginen vuorovaikutus, moniammatillinen yhteistyö, monikulttuuriset perheet, kasvatuskumppanuus, työyhteisötaidot

Learning outcomes

OPINTOJAKSON SUORITETTUAAN OPISKELIJA:

  • Osaa kehittää kielitietoisen pedagogiikan käytänteitä
  • Osaa arvioida ja kehittää työyhteisön pedagogista vuorovaikutusta ja työtiimin toimivuutta monikielisissä toimintaympäristöissä
  • Tunnistaa laadukkaan vuorovaikutuksen piirteitä toimiessaan yhteistyössä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden kanssa ja osaa tukea lapsen kielellisiä taitoja ja identiteetin kehittymistä yhteistyössä perheiden kanssa
  • Ymmärtää dialogisen vuorovaikutuksen periaatteet ja hallitsee dialogisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön työyhteisössä, moniammatillisessa yhteistyössä ja monikulttuuristen vanhempien kanssa toimiessa
  • Ymmärtää luottamuksen merkityksen vuorovaikutuksessa ja kehittämistyössä

Study materials

Myöhemmin täydentyvä kirjallisuus

Completion methods

Method 1

Description:
Itsenäinen työskentely verkkoympäristössä, tehtävien tekeminen hyväksytysti.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu oppimistehtäviin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching