LOIM1020 Language-aware Pedagogy and Pedagogical Interaction in Early Childhood Education (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

kielitietoinen pedagogiikka, identiteetti, laadukas vuorovaikutus, lasten hyvinvointi, sosio-emotionaaliset taidot, itsesäätely, monikulttuuriset toimintaympäristöt

Learning outcomes

OPINTOJAKSON SUORITETTUAAN OPISKELIJA:

· Ymmärtää, millä tavoin kielitietoista pedagogiikkaa toteutetaan ja arvioidaan varhaiskasvatuksessa

· Osaa tukea eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten hyvinvointia, identiteetin kehitystä ja sosiaalisia ja tunnetaitoja lapsiryhmässä

· Osaa tukea pedagogisen vuorovaikutuksen keinoin lapsen itsesäätelytaitoja

· Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida laadukasta aikuinen-lapsi vuorovaikutusta ja pedagogista ohjausta monikielisissä toimintaympäristöissä

· Osaa suunnitella ja kehittää pedagogisia toimintatapoja tukeakseen yksi- ja kaksikielisten lasten puhe-, kerronta- ja keskustelutaitoja, monilukutaitoa ja identiteetin rakentumista

Study materials

Myöhemmin täydentyvä kirjallisuus

Completion methods

Method 1

Description:
Itsenäinen työskentely verkkoympäristössä, tehtävien tekeminen hyväksytysti.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu oppimistehtäviin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching