LLTS400 Maturity Examination (Master) (0 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kirjallinen kypsyysnäyte

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Kypsyysnäyte tulee suorittaa hyväksytysti sekä sisällön että kielen osalta

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä perehtyneisyyttä pro gradu –tutkielman alaan

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (0 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching