LBIP2018 Human Physiology Practicum (1 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla harjoitellaan fysiologisia perusmittauksia, niiden hyödyntämistä käytännön mittausasetelmissa sekä mittaustulosten raportointia.

Description

1) Verenpaineen ja sydämen lyöntitaajuuden mittaaminen levossa, sykevälivaihtelumittaus levossa ja ortostaattisessa kokeessa

2) sormenpääverinäytteen otto, hemoglobiinin ja hematokriitin määritys

3) spirometriamittaukset

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

- osaa mitata luotettavasti verenpaineen ja sydämen lyöntitaajuuden levossa

- tietää sydämen sykevälivaihtelun perusmuuttujat

- osaa suorittaa ortostaattisen kokeen ja tulkita sen tuloksia

- osa ottaa turvallisesti ja luotettavasti sormenpääverinäytteen ja analysoida hematokriitin ja hemoglobiinipitoisuuden

- osaa suorittaa tavallisimpia spirometriamittauksia ja tulkita tuloksia

- osaa kuvata käyttämiensä mittauslaitteiden toimintamekanismit ja mittausten virhelähteet

- osaa soveltaa oppimiaan menetelmiä tutkimusongelman ratkaisemiseksi

- on tutustunut tutkimuksen tekemisen eri vaiheisiin

- osaa raportoida tutkimustuloksiaan selkeästi ja loogisesti, sekä pohtia niitä aiemmin oppimansa teoreettisen tiedon avulla

- on saanut kokemusta toimimisesta tutkimusryhmän jäsenenä

Additional information

1. syyskukukausi 

Description of prerequisites

LBIP009 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, LBIP010 Fysiologian perusteet

Completion methods

Method 1

Description:
Harjoitukset 12 h ( 6 h + 6 h).
Evaluation criteria:
Harjoitukset suoritettava hyväksytysti ja raportoitava. Jokaiseen harjoitukseen kuuluu kaksi osaa: ensimmäisellä kerralla (2 h) opetellaan menetelmien käyttö ja toisella kerralla (2 h) menetelmiä hyödynnetään jossakin tutkimusasetelmassa. Jälkimmäisestä kerrasta kirjoitetaan tutkimusraportti, joka arvioidaan.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching