LBIP1001 Basics of Cell and Molecular Biology (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla tutustutaan liikunta- ja terveystieteilijän kannalta olennaisimpiin solu- ja molekyylibiologian perusteisiin.

Description

1. Solun perusrakenne ja tärkeimmät biomolekyylit

2. Geneettinen informaatio ja sen luenta proteiiniksi

  • (DNA:sta proteiiniksi: transkriptio ja translaatio eli proteiinisynteesi sekä proteiinien hajotus)

3. Genetiikka ja epigenetiikka

4. Solujen sisäinen viestintä ja kommunikointi

  • (liikunta- ja terveysvasteiden ja adaptaatioiden molekylaarinen perusta)

5. Energia-aineenvaihdunta: makromolekyylien katabolia ja anabolia

6. Soluista kudoksiksi:

  • Miten soluista rakentuu kudokset, solujen ja solujen tukirangan perustoiminnat (solukalvot ja kalvopotentiaali, aktiopotentiaali, lihassupistus, solujen tukirangan merkitys jne.)

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija osaa:

· kertoa solujen tärkeät biomolekyylit ja miten ne liittyvät solujen toimintaan

· kuvailla solujen perusrakenteet ja toiminnan pääperiaatteet

· selittää perimän rakenteen ja toiminnan peruskäsitteet ja merkityksen

· kuvailla geneettisen informaation luennan perusteet

· kertoa miten geenien luenta etenee proteiinisynteesiin

· esittää aerobisen ja anaerobisen energia-aineenvaihdunnan ja makromolekyylien anabolian ja katabolian perusperiaatteet

· selittää perusteet solujen ja kudosten kommunikoinnille

· toimia liikunta- ja terveysalalla käyttäen tarvittaessa solu- ja molekyylibiologian peruskäsitteistöä

Additional information

1. vuoden syksy. Sl 2021 Luennot ovat Zoomissa livenä ja ne tallennetaan. Luentotallenteet tulevat Moodleen viimeistään luentoa seuraavana päivänä.

Study materials

Oheislukemistolla kurssilla muuta kirjallisuutta ja videomateriaalia kuten:

http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/ (n. 50 s)

Heino ja Vuento: Biokemia ja solubiologia. (yht. n. 10 s)

  • Genomin rakenne ja geenien ilmentyminen s 187-196 =10 s


Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching