LATP003 Latin 3 (Advanced Course in Latin) (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan osaan latinan kielen perus­kieliopista ja ‑sanastosta yksinkertaistettujen tekstien pohjalta. Harjoituskurssi, johon sisältyy pakollisia harjoituksia Moodlessa, ja kertauskuulustelu.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen, Moodlen pakollisten harjoitusten ja kertauskuulustelun suorittaminen.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu.

Learning outcomes

Kurssilla harjoitellaan kielellistä analyysitaitoa ja kehitetään eurooppalaisen kulttuurin ja aatehistorian sekä eurooppalaisten, erityisesti latinan ja romaanisten kielten rakenteen ja sanaston tuntemusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa ääntää latinaa klassisen latinan mukaisesti,
  • tunnistaa ja löytää latinalaiset sanat sanakirjasta,
  • kykenee apuvälineiden (kielioppi, sanakirja) avulla kääntämään suomeksi yksinkertaistettua latinankielistä proosatekstiä,

  • tunnistaa ja pystyy muodostamaan klassisen latinan peruskielioppiin kuuluvat rakenteet: esim. aktiivin ja passiivin aikamuodot (2. futuuri, konjunktiivin preesens ja perfekti), konjunktiivien käyttö, finaalinen ja konsekutiivinen sivulause, infinitiivit, partisiipin futuuri, gerundi, supiini, deponentti- ja semideponenttiverbit, sijamuotojen erityiskäytöt),
  • tunnistaa antiikin kulttuuriviitteitä.

Additional information

Koulussa latinaa lukeneet voivat saada vapautuksen Latina 3 ‑kurssista

Recommended prerequisites

Study materials

Kurssimoniste Latina 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching