KYBS5594 Advanced Training in Cyber Security (1–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija kyberturvallisuuden ammattikäytäntöihin organisaatiossa toimien ja antaa mahdollisuus soveltaa tai reflektoida saatua koulutusta todellisissa ammatillisissa tilanteissa. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan ja toteutukseltaan koostua sellaisista tehtävistä, joihin kyberturvallisuuden maisteriohjelmassa pyritään antamaan valmiuksia. Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu organisaation toimintaan ja kulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla sekä harjaantuu työskentelemään asiantuntijaorganisaation jäsenenä soveltaen ja kehittäen työssään opiskelunsa aikana hankkimiaan tietoja ja taitoja. Harjoittelusta on aina sovittava etukäteen ja varmistettava samalla tehtävien sopivuus harjoitteluksi.

Ulkomailla tapahtuva vastaava harjoittelu: KYBS5595 Kyberturvallisuuden syventävä harjoittelu ulkomailla, 1-5 op

Learning outcomes

-

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Advanced Training (1–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching