KTTS3510 Labour Economics and Public Policy (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Työvoiman kysyntä ja tarjonta, etsintä ja kohtaanto työmarkkinoilla, työmarkkinatulemat
Työmarkkinainstituutiot, teknologia ja globalisaatio
Aktiivinen työvoimapolitiikka


Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija:

- ymmärtää työmarkkinoiden toiminnan keskeiset osa-alueet (työvoiman tarjonta ja kysyntä; työn etsintä ja kohtaanto työmarkkinoilla; palkat, työllisyys ja työttömyys).
- ymmärtää institutionaalisten rakenteiden (sopimusjärjestelmät, työttömyys- ja työsuhdeturva, aktiivinen työvoimapolitiikka) ja teknologisen kehityksen ja globalisaation merkityksen työmarkkinoiden toimintaan ja työmarkkinatulemiin (palkka- ja työvoimarakenne)
- ymmärtää ja pystyy tulkitsemaan työmarkkinoiden toimintaa analysoivia tieteellisiä artikkeleita.

Description of prerequisites

KTTA3510 Työmarkkinat I

Study materials

Luentomateriaali

Literature

  • Cahuc P. & Zylberberg, A. 2004. Labor Economics.; ISBN: 0-262-03316-X
  • Boeri, T. & van Ours, J. 2008. The Economics of Imperfect Labor Markets.; ISBN: 978-0-691-12449-0

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching