KTTS2110 Microeconomics of Policy Analysis and Regulation (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kuluttajan valinta, päätöksenteko epävarmuuden vallitessa, riski, epätäydellinen informaatio, odotettu hyöty, päämies-agentti -mallit, ulkoisvaikutukset, sääntely, vaikuttavuus, käyttäytymistaloustiede.

Kurssi tukee erityisesti seuraavaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija: 
  • ymmärtää käyttäytymistä epävarmuuden vallitessa ja suhtautumista riskiin,
  • ymmärtää julkisen sektorin harjoittaman sääntelyn periaatteita ja
  • osaa arvioida poliittisten päätösten vaikutuksia.

Kurssi kehittää mm. seuraavia siirrettäviä (geneerisiä) taitoja: 

  • ongelmanratkaisutaidot,
  • tutkimus- ja tiedonkeruu- ja analysointitaidot,
  • kirjalliset taidot sekä
  • ryhmätyötaidot ja ajankäyttötaidot. 

Additional information

Ajoitus: 4. vuosi

Description of prerequisites

KTTA1110 Matemaattinen taloustiede I / KTTS1220 Matemaattinen taloustiede
KTTA2150 Mikrotaloustiede I

Literature

  • Walter Nicholson and Christopher Snyder, Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, 11th Edition (or later); ISBN: 978-1111525538 (soveltuvin osin)

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tentti, projektityö ja laskuharjoitukset (arvostelu 0-5)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching