KTTA7120 Practical Training Abroad (5–15 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy alan ammattikäytäntöön. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan vastata sellaista tehtävää, mihin koulutusohjelman tavoitemäärittelyn mukaisesti opetuksessa on pyritty antamaan valmiuksia.

Harjoittelun tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

- harjoittelutehtävien tulee olla ei-rutiiniluonteisia, tyypillisesti kehitys- tai selvitystehtäviä
- opiskelijalla on harjoittelupaikalla oppiaineen hyväksymä ohjaaja, jonka kanssa tehdään harjoittelusuunnitelma
- opiskelija toimittaa harjoittelusuunnitelman ennen harjoittelua oppiaineen harjoitteluvastaavalle
- opiskelija laatii harjoittelustaan selonteon, jonka oppiaineen harjoitusvastaava hyväksyy

Suoritustavat

Harjoittelusuunnitelma, harjoittelu, harjoitteluraportti

Arviointiperusteet

Riittävä raportointi

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- työskennellä oman alan asiantuntijatehtävissä ulkomailla
- laatia oppimistavoitteet omalle työssäoppimiselle
- arvioida omaa suoritustaan työntekijänä sekä arvioida omaa oppimistaan suhteessa omiin oppimistavoitteisiin

Additional information

Harjoittelusta on sovittava etukäteen oppiaineen harjoitteluvastaavan kanssa toimittamalla vastuuhenkilölle harjoittelupaikan ohjaajan kanssa yhdessä laadittu harjoittelusuunnitelma, jonka oppiaineen harjoitteluvastaava hyväksyy. Harjoittelun jälkeen opiskelijan on laadittava harjoitteluraportti ja toimitettava se oppiaineen harjoitteluvastaavalle. Kuukauden harjoittelu vastaa 5 opintopistettä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5–15 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching