KTKO1020 Introduction to Master's Degree Studies (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opiskelija pohtii kandidaatin opinnoissa saavutettua osaamistaan ja suunnittelee maisterivaiheen opintojaan.

Description

- opiskelijan osaaminen suhteessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteisiin

- opiskelijan kehittymissuunnitelma maisteriopinnoissa suhteessa kasvatustieteen maisterin tutkinnon tavoitteisiin

- opiskelijan kansainvälistyminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee maisteritutkinnon rakenteen ja mahdollisuudet suunnata omia opintojaan tutkintorakenteen mahdollistamalla tavalla

- osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman maisterin tutkintoon 

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan, varhaiserityispedagogiikan ja luokanopettajan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen, opintosuunnitelman laadinta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching