KTKO1010 Introduction to University Studies and Study Plan (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

- tutustuminen yliopistoympäristöön ja -yhteisöön
- opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
- yliopisto-opiskelussa tarvittavia opiskelutaitoja ja -tapoja
- keskeisimmät opinto- ja hyvinvointipalvelut
- tutkintorakenteen ja opetussuunnitelman hahmottaminen
- omien opintojen suunnittelu

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on orientoitunut yliopistoympäristöön
- kykenee integroitumaan yliopistoyhteisöön ja sitoutumaan yliopisto-opintoihin
- osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman kandidaatin tutkintoon
- tuntee yliopiston tarjoamat opinto- ja hyvinvointipalvelut
- on tietoinen yliopisto-opiskelun taidoista ja tavoista

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan, varhaiserityispedagogiikan ja luokanopettajan kandidaattiohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja opintosuunnitelman laatiminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching