KOUP1050 Practicum (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kasvatus- ja koulutusalan johtajan käytännön työhön perehtyminen kasvatus- ja koulutusalan vuosikellon rytmissä mentorin ja tutorin ohjauksessa erillisen praktikum-ohjelman mukaisesti. 

Oman johtajuusosaamisen kehittymisen dokumentointi kehittymissuunnitelmaan.

Learning outcomes

Opiskelijalla
- on käsitys omasta ammatillisesta identiteetistään kasvatus- ja koulutusalan johtajana
- on valmius hyvän johtajuuden tekoihin ja henkilökohtaiseen kehittymiseen sopusoinnussa oman ammatillisen identiteettinsä kanssa

Study materials

Sovitaan tarkemmin opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching