KOTES563 Development Work of Education Technology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksoa ei erikseen luennoida. Opintojakson ideana on myöntää opintopisteitä opiskelijan tekemästä koulutusteknologian aihealueen laajasta kehittämistyöstä mahdollistaen näin osaltaan Koulutusteknologian projektin (KOTES468/TIES4680) hyväksilukua. Kehittämistyö voi olla tehty yksin tai ryhmässä, tutkinnon suorittamisen aikana tai sitä ennen.

Suoritustavat

Raportti tehdystä kehittämistyöstä.

Arviointiperusteet

Opintojaksosta saa hyväksymismerkinnän, kun kehittämistyön raportti täyttää sille asetetut vaatimukset.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa kokemusta laajasta koulutusteknologian aihealueen kehittämistyöstä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching