KOTES467 Getting acquainted with the professional life of a specialist (1–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

AsiantuntijaTET on koulutusteknologian pääaineopiskelijoille suunnattu opintojakso alan työmahdollisuuksiin ja työelämään tutustumiseksi.

Description

AsiantuntijaTET on koulutusteknologian pääaineopiskelijoille suunnattu opintojakso alan työmahdollisuuksiin ja työelämään tutustumiseksi. TET-jaksolla opiskelija viettää lyhyen ajan yrityksessä tai muulla työpaikalla osana omaa ammatillista kehitystään raportoiden havainnoistaan. Opetustehtäviä ei tässä yhteydessä huomioida.

TET-jakson aikana opiskelijat tutustuvat ohjatusti yritysten ja työyhteisöjen toimintaan, alan erilaisiin työtehtäviin ja tulevaisuuden työnäkymiin. Opiskelija pääsee omakohtaisesti tutustumaan alantyöpaikkoihin ja työtehtäviin autenttisessa kontekstissa sekä toimintaan erilaisissa työyhteisöissä. Tutustumisjakson aikana opiskelija voi päästä tutustumaan useampiin työnkuviin ja työtehtäviin, ja saada näin tietoa urasuunnittelun tueksi.

AsiantuntijaTETistä on aina sovittava etukäteen, sillä onnistunut TET-jakso vaatii

· huolellisen valmistelun

· selkeät erikseen sovittavat tavoitteet

· vastuuhenkilön työpaikalle, joka auttaa toimii opiskelijan työparina koko prosessin ajan

· ohjelman, joka laaditaan yhdessä työnantajan kanssa etukäteen sekä

· toimintasuunnitelman ja sen läpikäynnin jälkikäteen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa ajankohtaista tietoa alan työllistymismahdollisuuksista, työpaikoista sekä alan tulevaisuuden näkymistä oman urasuunnittelun tueksi. Tarkemmat henkilökohtaiset osaamistavoitteet määritellään erikseen tapauskohtaisesti. 

Additional information

AsiantuntijaTETistä on aina sovittava etukäteen. 

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1–5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching