KOTEP161 Creative Technologies of Learning (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla käsitellään opettajan työssä keskeisiä teknologioita ja ajankohtaisia työvälineitä. Sisältö koostuu käytännöllisistä harjoituksista, niitä tukevista kirjallisuustehtävistä sekä oman tuotoksen tai tuotosten esittelystä muille. 

Käsiteltävät aihealueet: 

* Vuorovaikutusteknologiat

* Opetusvideot (ruutukaappaus, videokuvaus, videoeditointi)

* Robotiikka opetuksessa

* Kuvankäsittely

* Ohjelmoinnin opetussovellukset

* Verkkotentit ja automaattinen arviointi

* Muuhun, itse valittuun teknologiaan syvällisempi perehtyminen


Lisäksi kurssilla voidaan käsitellä muita ajankohtaisia työvälineitä tai teknologioita, kuten

* Käsitekartta- ja esityssovellusten käyttö

* Erilaiset oppimisympäristöt

* Sisällönhallintajärjestelmän käyttö

* Animaatiot

* Äänieditointi

* Muut mahdolliset ajankohtaiset työvälineet ja teknologiatLearning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija (1) hallitsee perustiedot ja -taidot opettajan työssä tarvittavista työvälineistä ja teknologioista, sekä (2) saa valmiuksia perustella tekemiään teknologiavalintoja. 

Description of prerequisites

* Digitaalisen oppimisen perusteet

* Web-julkaiseminen

* Vahvasti suositellaan: Ohjelmointi 1

Completion methods

Method 1

Description:
Moodle-työtila
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät, vertaisarviointi, aktiivinen osallistuminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Online teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching