KOGS5991 Advance Training Abroad (1–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu organisaation toimintaan ja kulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla sekä harjaantuu työskentelemään asiantuntijaorganisaation jäsenenä soveltaen työssään opiskelunsa aikana hankkimiaan tietoja ja taitoja. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan ja toteutukseltaan koostua sellaisista tehtävistä, joihin maisteriohjelman syventävässä opetuksessa pyritään antamaan valmiuksia (käyttäjätutkimus ja/tai vuorovaikutussuunnittelu). Tehtävien tulee olla ei-rutiiniluonteisia, tyypillisesti käyttäjätutkimukseen ja vuorovaikutussuunnitteluun liittyviä tutkimus-, kehitys-, suunnittelu-, selvitys-, tai asiantuntijatehtäviä.


SUORITUSTAVAT

Harjoittelu ja sen raportointi ohjeiden ja ohjauksen mukaisesti. Opintopisteet määräytyvät kaavalla 27 h harjoittelua = 1 op (enintään 5 op).

Learning outcomes

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija käyttäjätutkimuksen ja/tai vuorovaikutussuunnittelun ammattikäytäntöön ulkomailla toimivassa organisaatiossa ja antaa mahdollisuus soveltaa ja reflektoida saatua koulutusta todellisissa ammatillisissa tilanteissa.

Additional information

Ennen harjoittelun alkamista, ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan tuomo.kujala@jyu.fi varmistaaksesi harjoittelupaikan ja -tehtävien soveltuvuuden.

Description of prerequisites

Harjoittelu on tarkoitettu kognitiotieteen maisteriohjelman opiskelijoille.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Training (1–5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English
No published teaching