KLSS162 Dictionaries: Preparation, Usage and Research (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssi on suunnattu vain saksan kielen ja kulttuurin, suomen ja ruotsin kielen opiskelijoille.

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sanakirjatutkimukseen, sanakirjan rakenteeseen ja sanakirjan laatimiseen, sanakirjan käyttöön ja sanakirjan rooliin vieraan kielen oppimisessa. Samalla kehittyvät tiedonhankinnan taidot, analyysitaidot ja itsenäisen työskentelyn taidot.  

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %) ja ohjattu pienryhmätyöskentely. Kirjallinen työ. 


Vaihtoehtoinen opiskelutapa (vain) saksan kielen ja kulttuurin opintosuunnan opiskelijoille sekä saksan kieltä ja kulttuuria valinnaisina opintoina opiskeleville: Itsenäinen työskentely. Laaja oppimistehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät oppimisympäristöstä tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen. Tämän suoritustavan kieli on saksa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee sanakirjan eri osien määritelmät, sanakirjatyypit ja sanakirjan käyttötilanteet
  • tuntee sanakirjan laatimisen, sen historian ja nykypäivän sanakirjatyön periaatteet
  • tietää, miten sanakirjoja voidaan hyödyntää kielen oppimisessa ja opettamisessa sekä muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
  • osaa verrata eri sanakirjoja ja arvioida niiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin ja -tilanteisiin.

Additional information

Arviointiperusteet

Perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. 

Aktiivinen osallistuminen luennoilla, lopputyö.


Suositus ajoituksesta

3. vuosi.

Study materials

Jaetaan opetuksen yhteydessä.

Literature

  • Tyysteri, Laura, Lehtosalo, Kaisa (toim.) HYVÄ SANAKIRJA – TIETEELLISIÄ, KÄYTÄNNÖLLISIÄ JA EETTISIÄ NÄKÖKULMIA LEKSIKOGRAFIAAN. Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja 3. Kirjaa voi lukea osoitteessa https://www.doria.fi/handle/10024/103550
  • Kirjallisuus vaihtoehtoiselle opiskelutavalle: Sovitaan tentaattorin kanssa, esim. BARZ, I. & SCHRÖDER, M.( 1996): Lernerwörterbuch in der Diskussion tai KORHONEN, J. (2001): Von der mono- zur bilingualen Lexikografie für das Deutsche tai ENGELBERG, S. & LEMNITZER, L. ( 2009, 4. Auflage): Lexikographie und Wörterbuchbenutzung.

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %) ja ohjattu pienryhmätyöskentely. Kirjallinen työ. Suositus ajoituksesta: 3. vuosi.
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen. Aktiivinen osallistuminen luennoilla, lopputyö.
Select all marked parts

Method 2

Description:
HUOM! Tämä suoritustapa on mahdollinen vain saksan kielen ja kulttuurin opintosuunnan opiskelijoille sekä saksan kieltä ja kulttuuria valinnaisina opintoina opiskeleville. Suoritustavan kieli on saksa.
Evaluation criteria:
Laaja oppimistehtävä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %) ja ohjattu pienryhmätyöskentely. Kirjallinen työ. 

Study materials:

Jaetaan opetuksen yhteydessä.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Laaja oppimistehtävä.
Language:
German, Finnish
Study methods:

Itsenäinen työskentely. Laaja oppimistehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät oppimisympäristöstä tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen. Tämän suoritustavan kieli on saksa.

Literature:
  • Sovitaan tentaattorin kanssa, esim. BARZ, I. & SCHRÖDER, M.( 1996): Lernerwörterbuch in der Diskussion tai KORHONEN, J. (2001): Von der mono- zur bilingualen Lexikografie für das Deutsche tai ENGELBERG, S. & LEMNITZER, L. ( 2009, 4. Auflage): Lexikographie und Wörterbuchbenutzung.

Teaching