KIKS1205 Process of Writing, Creativity and Editing (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Luovuuteen ja tekstin kehittämiseen liittyvinä alueina ovat esimerkiksi seuraavat: 

  • luova ongelmanratkaisu
  • innovatiivisuus
  • luovuus mielen taitona ja kuvittelukyky
  • lajikohtaiset kielellisen luovuuden taidot
  • suunnittelun ja kehittelyn taidot
  • tekstin editoinnin taidot
  • yhteistyön ja käsikirjoitustiimissä toimimisen taidot.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt laji- ja persoonakohtaisia kirjoittamisen taitojaan, hän osaa toimia eettisesti ja loukkaamatta kirjoituksissaan toisten yksityisyyttä. Hän osaa kehittää työskentelyään, tekstien arviointikykyään.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Opetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching