KIKS1204 Writing and Genre (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Lajeina voivat olla esimerkiksi seuraavat tekstilajit

  • proosa
  • draama
  • lyriikka
  • essee
  • käsikirjoittaminen
  • videopeli
  • laululyriikka
  • käännös
  • adaptaatio.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija taitaa sen luovan tekstilajin, johon hän syventyy maisterintutkielmansa taiteellisessa osassa. Opiskelija on perehtynyt julkaisemiseen sekä kirjoittamisen etiikkaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Opetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching