KIKS113 The Concept and History of Authorship, the Identity of the Writer (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kirjailijan nimen historia ja arvo, brändi, kirjailijaksi tuleminen ja sukupuoli. Teoksen perusteella nimetty tekijyys ja vaiettu monitekijyys. Kirjoittajan identiteetti, elämäkerrallinen minä, kirjoittajan oma ääni ja auktoriteetti tekstissä, tekstistä lukijalle hahmottuva diskursiivinen minä. Oman kirjoittajaposition reflektointi, kirjoittajan työ ja monet roolit.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tekijyyteen (author) liittyvät kysymykset, hänellä on vahva tuntemus kirjailijana toimimisen traditiosta, hän osaa hahmottaa kirjoittamisensa osana identiteettiään ja sosiaalista kuulumistaan. Opiskelija tunnistaa tekstilajien yhteydet kirjoittajan vaihteleviin rooleihin, hän osaa soveltaa oppimaansa oman kirjoittajapositionsa tarkasteluun. Hän tuntee myös kirjoittamisen etiikkaan liittyvät kysymykset.

Study materials

  • Alén-Savikko, Anette & al. (toim.) Muuttuva tekijä. Kirjoituksia tekijänoikeudesta ja taiteesta. Helsingin yliopisto 2020.
  • Bennett, Andrew: The Author. London: Routledge 2005.
  • Barthes, Roland: Tekijän kuolema, tekstin syntymä. Suom. Lea Rojola & Pirjo Thorel. Tampere: Vastapaino 1993.
  • Clark, Romy & Ivanič, Roz: The Politics of Writing. London: Routledge 1997.
  • Foucault, Michel: Mikä tekijä on? Suom. Markku Lehtinen. Nuori Voima 1/2006.
  • Haverinen, Eeva & al. (toim.) Tekijyyden ulottuvuuksia. Jyväskylä: Nykykulttuuri 2008.
  • Kurikka, Kaisa & Pynttäri, Veli-Matti (toim): Tekijyyden tekstit. Helsinki: SKS 2006.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching