KIKS111 Study of Writing (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kirjoittamisen tutkimuksen verkko-aineisto. Tenttiä tai esseetä varten luettava aineisto voidaan valita maisterintutkielmaan liittyvästä teoriakirjallisuudesta opintojakson vastuuhenkilön tai tutkielman ohjaajan kanssa sopien viimeistään kuukautta ennen tenttiä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on vahva tuntemus kirjoittamisen tutkimuksen alueesta, lisäksi hän on perehtynyt maisterintutkielmassa käyttämäänsä kirjoittamisen tutkimuksen teoriaan.

Study materials

Muuta kirjallisuutta:

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching