KEMY001 Study Plan for Bachelor's Degree (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen sisällöistä, laajuudesta ja kestosta. Opiskelijan HOPSin lähtökohtana on tutkintorakenne. Suunnitelma auttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan ja pysymään aikataulussa. HOPS-työskentely alkaa tutkinnon suorittamisen alkuvaiheessa ja jatkuu koko tutkinnon suorittamisen ajan. HOPS laaditaan yhdessä oman HOPS-ohjaajan kanssa. Ohjaukseen kuuluu ryhmätapaamisia, pohdintaa, henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja portfolion laatiminen sekä yksilökeskusteluja.


Learning outcomes

  • opiskelija sitoutuu opiskeluun ja yliopistoon
  • opiskelija hahmottaa vastuunsa opintojen etenemisestä ja valinnoistaan
  • opiskelijan suunnitelma opintojen etenemisestä suhteessa tulevaisuuden-suunnitelmiin motivoi valmistumaan
  • opiskelijalla on käsitys omasta mielenkiinnosta, osaamisesta ja sen kehittämisestä työelämän ja työllistymisen kannalta

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssisuoritus on hyväksytty, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti kurssin tehtävät, osallistunut kaikkiin kurssin ryhmätapaamisiin tai korvannut poissaolonsa, sekä tavannut ohjaajansa henkilökohtaisesti vähintään kerran yksilötapaamisessa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Kurssi suoritetaan kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ohjaajan ja ryhmän kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.

Teaching