KEMS701 Experimental Chemistry in School (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Remontin takia kurssin aikataulu saattaa OPS-kauden 2020-2023 aikana muuttua.

Description

 • Kouluopetukseen soveltuvia laboratoriotöitä, esim. demonstraatioita, elintarvike-, sähkö- ja mikrokemian töitä.
 • Tieto- ja viestintätekniikkaan (sovellukset, mittausautomaatiolaitteet) tutustuminen kemian kokeellisen opetuksen tukena.
 • Työohjeen ja työselostuksen laatiminen.
 • Valitun kouluopetukseen soveltuvan laboratoriotyön ohjaaminen kemian laitoksella vierailevalle oppilasryhmälle.

Learning outcomes

Hyväksytyn arvosanan saanut opiskelija

 • osaa tarkastella kemian kokeellisen opetuksen työtä oppimisen ja opetuksen näkökulmasta.
 • on harjaantunut kemian kokeellisten laboratoriotöiden ohjaamisessa.
 • osaa suunnitella ja toteuttaa kemian kokeellisen opetuskokonaisuuden.
 • on saanut omakohtaiseen kokemukseen perustuvia oppimiskokemuksia.
 • pystyy suunnittelemaan ja kirjoittamaan laboratoriotyön ja –työohjeen.
 • kykenee soveltamaan pedagogista aineenhallinnan opetusmateriaalia opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
 • tuntee tavallisimmat kemian kokeelliset opetusmenetelmät.

Työelämätavoitteet

Opiskelija

 • harjaantuu kokeellisen kouluopetuksen toteutukseen.
 • kykenee oppilaslähtöiseen opetuksen suunnitteluun.
 • kykenee arvioimaan laboratoriotyöskentelyssä harjaantuneita taitoja.

Description of prerequisites

Kemian perusopinnot

Compulsory prerequisites

Study materials

 • Soveltuvin osin: Eilks, I., Hofstein, A. (eds.): Teaching Chemistry – A Studybook: A Practical Guide and Textbook for Student Teachers, Teacher Trainees and Teachers, SensePublishers, Rotterdam, 2013. E-kirja https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1289970

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin suorittaminen hyväksytysti vaatii aktiivista osallistumista kurssin opetukseen sekä hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Luento koululaboratoriosta ja työturvallisuudesta 2 h. Laboratoriotyöt pienryhmässä yht. 44 h (11 x 4 h), laboratorioryhmät 4 h/viikko.

Teaching