KEMP010 Appetisers for Beginners (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Uusille kemian tutkinto-ohjelmaopiskelijoille tarkoitettu intensiivikurssi, jolla tutustutaan kemian laitokseen ja sen henkilökuntaan. Kurssi järjestetään lukuvuoden alussa orientaation yhteydessä. Kurssiin sisältyy laitoksen opetus- ja tutkimustoiminnan esittelyä, kemistin uravaihtoehtojen esittelyä, opintoneuvontaa sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistä toimintaa. Tarkoituksena on edesauttaa opintojen menestyksekästä aloitusta. Kurssi koostuu pääosin esitelmistä ja pienryhmätyöskentelystä.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut kemian laitoksen toimintaan ja henkilökuntaan, päässyt opintojen alkuun ja ilmoittautunut syksyn kursseille. Lisäksi opiskelija tietää perusasiat yliopisto-opiskelusta sekä mistä opiskeluun liittyviä tietoja voi hakea.

Additional information

Kurssille otetaan ainoastaan kemian 1. vuoden tutkinto-ohjelmaopiskelijoita, sekä vastuuopettajan luvalla aiemmin aloittaneita kemian tutkinto-ohjelmaopiskelijoita, joilla Alkukeitos on suorittamatta (tässä tapauksessa ota vastuuopettajaan yhteyttä ennen kurssin alkua).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssisuoritus on hyväksytty, kun opiskelija on osallistunut kaikkiin kurssin tapahtumiin tai korvannut poissaolonsa vastuuopettajan kanssa sovitulla tavalla.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Luentoja n. 4 h, laboratoriotyöskentelyä ja muuta pienryhmätyöskentelyä n. 21 h, lisäksi tutortapaamisia, omaa pohdintaa, kurssivalintoja jne.

Teaching