KASS1408 Learning and 21st Century Competencies: Argumentation, and Digital Literacy (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Työelämässä tarvittavat ydintaidot, argumentointi ja oppiminen, digitaaliset tekstitaidot ja oppiminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa oppimisen ja osaamisen luonnetta tulevaisuuden oppimisympäristöissä (esim. digitaaliset oppimisympäristöt).

  • soveltaa oppimisteorioita muuttuvissa opetus- ja oppimistilanteissa

Description of prerequisites

aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopinnot

Study materials

Teema 1: Argumentointi ja oppiminen

  1. MULLER MIRZA, N. & PERRET-CLERMONT, A-N. (Eds.) 2009. Argumentation and education. Theoretical foundations and practices. Dordrecht: Springer.

Artikkelit:

  1. Jonassen, D. H. & Kim, B. 2010. Arguing to learn and learning to argue: design justifications and guidelines. Education Tech Research Dev, 58, 439–457. DOI 10.1007/s11423-009-9143-8

  2. Noroozi, O., Weinberger, A., Biemans, H.J.A., Mulder, M., & Chirazi, M. 2012. Argumentation-based computer supported collaborative learning (ABCSCL): A synthesis of 15 years of research. Educational Research Review, 7, 79–106.

  3. Vapalahti, K. & Marttunen, M. 2019. Collaborative argumentation through role-play by students on a degree programme in social services. Social Work Education. Published online 21 October 2019. doi: 10.1080/02615479.2019.1663164 


Teema 2: Digitaaliset tekstitaidot oppimisessa

  1. LANKSHEAR, C. & KNOBEL, M. 2011. New Literacies: Everyday practices and social learning. New York: McGraw-Hill International.

Artikkelit:

  1. Kiili, C., Mäkinen, M., & Coiro, J. 2013. Rethinking academic literacies: Designing multifaceted academic literacy experiences for preservice teachers. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 57(3), 223–232.

  2. Kiili, C., Leu, D. J., Marttunen, M., Hautala, J., & Leppänen, P. H. T. 2018. Exploring early adolescents’ evaluation of academic and commercial online resources related to health. Reading and Writing 31 (3), 533-557. doi: 10.1007/s11145-017-9797-2 

  3. Voogt, J., Erstad, O., Dede, C., & Mishra, P. 2013. Challenges to learning and schooling in the digital networked world of the 21st century. Journal of Computer Assisted Learning, 29, 403–413.


Lisäksi muu mahdollinen opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching