KAIS1301 The Social Aspects of Education and Schooling (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Teoreetikoihin syventyminen, kasvatuksen ja koulutuksen ajankohtaiset jännitteet (esim. yksilöllistyminen, työelämän muutokset, globalisaatio), yhteiskunnallinen muutos ja koulutuksellisen tasa-arvon kysymykset.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa kasvatussosiologisia teorioita ja käsitteitä
  • tunnistaa ja analysoida kasvatuksen ja koulutuksen ajankohtaisia yhteiskunnallisia jännitteitä ja muutoskulkuja, sekä omaa vaikutusmahdollisuuttaan niihin
  • tarkastella kriittisesti yhteiskunnallisen uusintamisen ja koulutuksen sosiaalisia mekanismeja
  • eritellä koulutuksellisen tasa-arvon ongelmia  

Description of prerequisites

aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopinnot

Study materials

Suoritetaan kolme teosta seuraavista:

  1. Murphy, M. (ed.) 2013. Social Theory and Education Research: Understanding Foucault, Habermas, Bourdieu and Derrida. Abingdon: Routledge.

  2. Apple, M. 2010. Global crises, social justice, and education. New York: Routledge.

  3. Berger, P. & Luckman, T. 1967. The Social Construction of Reality.

  4. Brookfield, S. D. 2005. The power of critical theory: liberating adult learning and teaching. San Francisco: Jossey-Bass/JohnWiley.

  5. Skeggs, B. 2003. Class, Self and Culture. New York: Taylor & Francis LTD.

Lisäksi muu mahdollinen opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching