KAIO004 Work in Life II and Individual Study Plan (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Maisteriopintojen suunnittelu, kasvatustieteilijän työtehtäviä ja –rooleja koskevan tiedon syventäminen, osallistuminen työelämäpäiville tai vastaavaan tapahtumaan, työelämäpalvelut.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tarkastella kriittisesti tekemiään valintoja ja aikaisempia opintojaan

  • sanallistaa ja tehdä näkyväksi osaamistaan, asiantuntijuuttaan ja ammatillista kasvuaan

  • tarkastella kasvatustieteilijän työkenttää eettisestä ja kestävästä näkökulmasta

Additional information

Jakso tarkoitettu kasvatustieteen / aikuiskasvatustieteen tutkinto-opiskelijoille.

Suoritustavat

Luento ja/tai pienryhmäopiskelu, osallistuminen ajankohtaisiin työelämätapahtumiin, oppimistehtävät ja maisteri-HOPS.

Study materials

Oppimateriaalit

  • Collin, K. & Lemmetty, S. 2019. Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Helsinki: Edita.

  • Filander, K., Korhonen, M. &Siivonen, P. 2019. Huiputuksen moraalijärjestys. Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia. Vastapaino

Sekä ajankohtaiset artikkelit ja muu mahdollinen opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching