JSBY8110 Business and Environment (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Teknologian alan ammattilaisen tulee omata perusymmärrys kestävällä tavalla toimivan yritystoiminnan tärkeys, periaatteet ja toiminnot.

Description

Yrityksen toimintaprosessi, liiketoimintajärjestelmän kehitys, yrityksen toiminnot, yritysympäristö, innovointi, vastuullinen yritystoiminta, yrittäjyys, liiketoimintastrategia. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata ja ymmärtää yritystoiminnan peruskäsitteet, periaatteet ja päätoiminnot.

  • ymmärtää yritystoiminnan ja yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen ja osaa kuvata liiketoimintajärjestelmän kehittymistä.

  • tietää keskeiset liiketoimintastrategiat ja osaa arvioida niiden soveltamista muuttuvassa toimintaympäristössä.

  • tietää vastuullisen ja innovatiivisen yritystoiminnan keskeiset piirteet ja ymmärtää niiden merkityksen kestävän menestyksen tavoittelussa.

  • tunnistaa kumppanuuksien ja verkostojen merkityksen yritykselle.

  • osaa kuvata ja analysoida yrityksen toimintaympäristöä, sen piirteitä ja ajankohtaisia haasteita.

  • asennoituu myönteisesti yritystoiminnan ja työyhteisön kehittämiseen ja uudistamiseen. 

Additional information

Opintokokonaisuus tukee seuraavia YK:n kestävän kehityksen 2015 tavoitteita: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua; Sukupuolten tasa-arvoa; Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja; Vastuullista kuluttamista; Yhteistyötä ja kumppanuutta. 

Description of prerequisites

Hyväksytty tekniikan kandidaatin koulutusohjelmaan. 

Study materials

Opettajan ilmoittamat artikkelit 

Literature

  • Viitala, Riitta & Jylhä, Eila (2014). Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita. Uudistettu 6-7. painos.

Completion methods

Method 1

Description:
Yritys ja sen toimintaympäristö -opintojakso tulee suorittaa ennen muita kauppatieteiden opintojaksoja.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching