JSBA2004 Idea to Business (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla jalostetaan omaa liikeideaa asiantuntijoiden valmennuksessa. Tavoitteena on selvittää alustavasti kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä. Kurssi koostuu työpajoista - tarpeen mukaan osallistujat voivat saada myös henkilö-/tiimikohtaista valmennusta.

Työpajojen aiheet: Liiketoimintasuunnitelma/malli, tuotteistaminen, hinnoittelu, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, kannattavuuslaskelmat, rahoituksen lähteet, pitchaus. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• realistisesti arvioida omia yrittäjäksi ryhtymisen edellytyksiään
• tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, markkinointi-suunnitelman, taloudelliset laskelmat
• pitchata liikeideansa

Additional information

Please see detailed course description and register also on Yritystehdas - The Startup Factory website yritystehdas.fi/en/idea-to-business 

Description of prerequisites

Opiskelijalla on liikeidea, jota hän työstää valmennuksessa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oman yritysidean työstämisprojekti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching