JOUS1033 Journalism Critique (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla pohditaan sitä, mitä on laadukas journalismi. Mitä laadukas journalismi tarkoittaa julkaisijan, toimituksen, toimittajan, yleisön ja mahdollisten mainostajien näkökulmista ja missä kohtaa nämä näkökulmat - mahdollisesti ja toivottavasti - risteävät? Tutkimusperusteisesti määriteltyä laatukriteeristöä suhteutetaan ja sovelletaan opintojaksolla erityisesti paikallisjournalismiin: minkälaista on laadukas paikallinen ja hyperpaikallinen journalismi, mitkä seikat yhtäältä mahdollistavat ja toisaalta haastavat ja haittaavat sen tekemistä ja mikä on sen yhteiskunnallinen merkitys ja rooli suomalaisessa mediakentässä nyt ja tulevaisuudessa? Teoria kytketään kiinteästi käytäntöön, sillä opintojaksolla toteutetaan Uutismedian liiton Paikallismediakilpailu. Kilpailun esiraadin ominaisuudessa opiskelijat tutustuvat yksityiskohtaisesti analysoiden, kriittisesti arvioiden ja kehityskohteita tunnistaen sekä niihin ratkaisuja luoden laajaan joukkoon suomalaisia paikallismedioita ja -mediatoimijoita. 

Suoritustavat

Luennot, kirjallisuus, Paikallismediakilpailuun osallistuvien mediatuotteiden arviointi ja kirjallisten palautteiden laatiminen pienryhmissä.

Arviointiperusteet 

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin (vähintään 80 % läsnäolo), Paikallismediakilpailua varten laadittavat arvioinnit sekä arviointityöskentely. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla. 

Learning outcomes

Opiskelija

  • ymmärtää laaja-alaisesti, mitä laatu journalismissa tarkoittaa, ja tunnistaa laadukkaan journalismin 
  • tietää suomalaisen paikallisjournalismin ominaispiirteet ja tuntee sen yhteiskunnallisen merkityksen 
  • osaa analysoida ja kriittisesti arvioida journalistisia tuotoksia ja antaa niistä rakentavaa palautetta 
  • tunnistaa paikallisjournalismin tekemisen haasteet nyt ja tulevaisuudessa. 

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi). 

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi).
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin (vähintään 80 % läsnäolo), Paikallismediakilpailua varten laadittavat arvioinnit sekä arviointityöskentely. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin (vähintään 80 % läsnäolo), Paikallismediakilpailua varten laadittavat arvioinnit sekä arviointityöskentely. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, kirjallisuus, Paikallismediakilpailuun osallistuvien mediatuotteiden arviointi ja kirjallisten palautteiden laatiminen pienryhmissä. 

Teaching